Hausttona fra dikteren Helge Stangnes. Foto: Hilde Katrine Eriksen

Hausttona. Foto: Hilde Katrine Eriksen

Hausttona

 

Sus av vatn, sus av vind,

sus av grågåsvenga;

hausten legg sin sorgsordin

over sommarstrenga.
Les videre

«Islagt ligg vatnet/ innunder stupet/ som gjømt i et fang./ Står du i månelys der,/ lytte du lenge,/ anes en ordlaus sang.» Les diktet «Andakt» av  Helge Stangnes:

Islagt. Foto: Hilde Kat. Eriksen

Islagt. Foto: Hilde Katrine Eriksen

 

Andakt

 

Veit om en dal.

Lengst inni botn

røyse seg berget

som vegg i en sal.

Der danse fokket,

der spelle vinden

sin kalde koral.

 

Vintern e lang.

Islagt ligg vatnet

innunder stupet Les videre

Nordkalottforlaget – Nordnorsk Magasin AS gratulerer forlagets forfatter Helge Stangnes med 80-årsdagen, søndag 6.11.2016!
Helge Stangnes. Foto: Hans Kristian Eriksen

Helge Stangnes. Foto: Tor Heløe, 1964

 

Vi siterer den første sjefen i Nordkalottforlaget, Hans Kr. Eriksen (1933-2014), som skreiv følgene til dikterens 70-årsdag for ti år siden:

”Frå Senja fekk han med seg eit ordrikt og poetisk språk som han har dyrka og utvikla. Her ligg nok ein av grunnane til at dikta hans blei så populære. Han er nok ein av dei nordnorske forfattarane som har hatt best lag med sin eigen dialekt. Poesispråket hans er blitt eit lettleselig og (og lettsyngelig) nordnorsk som har funne vegen til hjertet hos mange. Men også motivvalet har sterk tilknyting til natur og folk. Og her er så visst ikkje berre romantikk og snille nordlendingar. Helge Stangnes kjenner det nordnorske folket, arbeidsfolket på land og hav. Havet var også for han både leikeplass og arbeidsplass i yngre år. Som dette med sildefisket. Kanskje er det typisk for han at den første sildelotten gjekk til eit trekkspell! I fjordane langs heile landsdelen dreiv de etter feitsilda om hausten – og 15-åringen var med, hørte språket og lærte det frå grunnen av – både heime i stua og om bord i skøyta. Han oppsøkte språket der det var, orda der de blei til, de sterke og de milde. Og bruker dem som den virtuosen han er.”

For å feire dagen tar vi med diktet ”Lys langs en fjord” fra dikterens debutsamling av samme navn fra 1992. Dikteren sjøl har framskynda feiringa for ikke å gå glipp av en fotballkamp på Alfeim Stadion i Tromsø på sjølveste dagen. Les videre

Helge Stangnes "Protest". Foto: ANne-Lise Simmersholm

Bakgrunnen for diktet «Protest» er at jakt på ærfugl tillates i Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker fra 1. oktober til 30. november om høsten. Bildet er tatt av Anne-Lise Simmersholm. (Og om det nå ikke er ea på bildet, men stokkandhoa, så ber vi om tilgivelse for det).

 

Protest

Kem d’e som har komme på den slags idea
at jeg’ran der sør skal få jakte på ea?
Ho e jo så tam at ho ét utor hajnna,
og så skal ho skytes! Man bli reint førrbajnna! Les videre

Sommarønske. Foto: Anne-Lise Simmersholm

Sommarønske. Foto: Anne-Lise Simmersholm

Sommarønske

Jorda har snurra sitt løkkehjul,
gjett oss en sommar i gave.
Smørblomsterenga står St. Hans-gul,
sola går døgnvill og finn ikkje skjul:

Ja, la meg få bli i sommarn’,
eie kvert døgn den kan gje,
glømme ei stund det som etter kjem,
eg ber ‘kje om anna enn det. Les videre

Anne-Lise Simmersholm i Harstad har sendt oss flotte naturfoto fra Sandsøya. I bildene har hun montert inn sitat fra dikt av Helge Stangnes. Vi gjengir her et bilde med tillatelse fra fotografen, sammen med Stangnes-diktet «Fantarkisk» som sitatet på fotografiet er henta fra.

Fantarktisk. Foto: Anne-Lise Simmersholm

Fantarktisk. Foto: Anne-Lise Simmersholm

Fantarktisk

 

Hør, tejnna e kommen,

ho kom her i går.

Det e vesst den same

kvert einaste år.

No driv ho og skråle

og vænge seg verre,

og jævles  med mås’n

om reirplass på skjærre. Les videre

Foto: Anne-Lise Simmersholm

Foto: Anne-Lise Simmersholm

Vi har fått noen fine bilder fra den fotograferende diktleseren Anne-Lise Simmersholm fra Sandsøya og Harstad. Bildene gjengir vi med tillatelse fra fotografen, sammen med Helge Stangnes sitt dikt «Bønn» som sitatene på fotografiene er henta fra.

Bønn

Kom vår!
Løys med di vare hand
alle de harde band vinteren batt;
– fossen i islagt elv,
liv som i lengting skjelv,
løys dem i natt!
Les videre