Rognebær. Foto Ann Kristin Klausen

Rognebær. Foto Ann Kristin Klausen

Nordnorsk Magasin 3-2014: Om ville bær, uer, tørrfisk og opera, salt, gamle ord, det gode liv, kunst i fjæra, gruver i Kvalsund, internatskole i etterkrigstida, dikt, novelle, bøker og musikk.

Les videre