Hausttona fra dikteren Helge Stangnes. Foto: Hilde Katrine Eriksen

Hausttona. Foto: Hilde Katrine Eriksen

Hausttona

 

Sus av vatn, sus av vind,

sus av grågåsvenga;

hausten legg sin sorgsordin

over sommarstrenga.
Les videre