100-års-jubileumsboka fra Naturvernforbundet i Troms har et mangfold av innfallsvinkler: Om verdier og forvaltning, fugl og fisk, landskap og historie, fjorder og innland, fortidas villreinfangst, vindkraft og energipolitikk.

Naturarven i nord i 100 år

Her skildres naturperler og forurensning, og ildsjelers engasjement og innsats for naturarven. Det handler om retten til natur, inngrep og konsekvenser, vern og jus. Bla i utdrag fra boka: Les videre

Naturarven-i-nord_Forside3_medium

Naturvernforbundet i Troms er landet nest eldste natur- og miljøorganisasjon. 100-års-jubileumsboka fra fylkeslaget har et mangfold av innfallsvinkler: Om verdier og forvaltning, fugl og fisk, landskap og historie, fjorder og innland, fortidas villreinfangst, vindkraft og energipolitikk. Her skildres naturperler og forurensning, og ildsjelers engasjement og innsats for naturarven. Det handler om retten til natur, inngrep og konsekvenser, vern og jus. Les videre

Helge Stangnes debuterte med diktsamlinga «Lys langs en fjord» i 1992, og har seinere gitt ut «Landet og lyset» (1996), «Frø i vind» (2003) og «Vintersang» (2011). Visene og dikta hans er blitt svært populære. De fire første diktsamlingene solgte i til sammen 33 000 eksemplar. Alle fire er nå utsolgte. «Samla dikt» rommer alle dikta hans, og i tillegg et etterord av professor emeritus Nils Magne Knutsen.

Forfatteren Helge Stangnes

Helge Stangnes. Foto: Hilde Kat. Eriksen

”Hans frø, sådd i motvind, har slått dype røtter i et stort publikum, og de vokser stadig.” (Prof. e.m. Nils Magne Knutsen i etterordet til Samla dikt)

Les videre

2BarnetogKrigen
«Barn e taperan i alle kriga», skreiv forfatteren Hans Kr. Eriksen i forordet til andre utgave av den prosalyriske romanen Barnet og krigen. Boka var bygd på hans egne minner og erfaringer fra oppveksten i Øst-Finnmark under andre verdenskrig. En krig som ikke var så lett å glemme for den som fikk barndommen sin prega av flyalarmer og bombing, russiske krigsfanger, og soldater og offiserer fra de nazistiske troppene. Les videre