Bokhandel

Bøker fra Nord-Norge

Bestill bøker fra oss! Porto kommer i tillegg. Vi sender faktura. Ingen ekspedisjonsgebyr.

Bestillings-skjema finner du nede på denne sida.

Du kan også bestille ved å sende e-post til post@nordnorsk-magasin.no. Vi har ikke fast ansatte, men sender ut bestilte bøker ukentlig.

Helge Stangnes’ «Samla dikt» distribueres dessuten gjennom SentralDistribusjon, og kan kjøpes i bokhandel.


Helge Stangnes
«Samla dikt»                                   

Helge Stangnes "Samla dikt".
Helge Stangnes debuterte med diktsamlinga «Lys langs en fjord» i 1992, og har seinere gitt ut «Landet og lyset» (1996), «Frø i vind» (2003) og «Vintersang» (2011). Visene og dikta hans er blitt svært populære.  De fire diktsamlingene har solgt til sammen 33 000 eksemplar, og er nå utsolgte. Denne boka, «Samla dikt», rommer alle dikta hans. Bestillingskjema finner du nederst på denne sida.

Pris 395,- kr + porto
Dikt, 272 sider, 3. opplag
Innbundet, 15,5 cm x 21,5 cm

Nordkalottforlaget 2015, 2016 og 2018
ISBN 978-82-7380-193-7


Naturvernforbundet i Troms
«Naturarven i nord i 100 år»

Naturarven i nord i 100 år

Naturvernforbundet i Troms er landet nest eldste natur- og miljøorganisasjon. 100-års-jubileumsboka fra laget har et mangfold av innfallsvinkler: Om verdier og forvaltning, fugl og fisk, landskap og historie, fjorder og innland, fortidas villreinfangst, vindkraft og energipolitikk. Bestillingskjema finner du nederst på denne sida.

(Pris: 299,- kr) + porto
NÅ HALV PRIS kr 149,- 

Redaktør: Ragnhild Sandøy
Heftet, 164 sider
Nordkalottforlaget 2015
ISBN 978-82-7380-195-1


Eivind Bråstad Jensen
«Tromsøseminarister i møte med en flerkulturell landsdel»

Tromsøseminarister i møte med en flerkulturell landsdel, Nordkalottforlaget 2015.
Boka «Tromsøseminarister i møte med en flerkulturell landsdel» handler om skoleverkets og enkeltpersoners roller i fornorskningprosessen lengst nordøst i Norge mot slutten av 1800-tallet. Etter at misjonering og opplysningsarbeid blant samer og kvener i hovedsak hadde foregått på deres egne språk, skulle Norge fra siste halvdel av 1800-tallet satse store ressurser på skoleverket som et hovedinstrument i et høyt prioritert fornorskningsarbeid blant samer og kvener. Bestillingskjema finner du nederst på denne sida.

(Pris 339,- kr) + porto
NÅ HALV PRIS kr 169,-
Sakprosa, 271 sider
Mjuk perm, 17 cm x 24 cm

Nordkalottforlaget 2015
ISBN 978-82-7380-194-4


Eli Johanne Ellingsve
«
1000 ord i nord»


Ordboka «1000 ord i nord»  inneheld meir enn 1000 ord frå dialektane i Nord-Noreg. Orda er døme på det som særmerkjer talemålet i nord i høve til tale­målet i sør, gjennom form eller innhald. Her finn ein opplysning om innhald, uttale, utbreiing og opphav. Orda er funne i lokale ordsamlingar, samla inn av heimelsfolk i Nord-Noreg, eller henta frå samlingane til Norsk Ordbok. Boka er illustrert med foto og humoristiske teikningar! Bestillingskjema finn du nedst på denne sida.

Pris 259,- kr + porto (straks utsolgt!)
Ordbok/sakprosa, 146 sider
Innbundet, 17,5 cm x 22,5 cm

Nordkalottforlaget 2012
ISBN  978-82-73-80189-0


Olav Beddari
«
Folk ved elvene»

Boka «Folk ved elvene» inneholder ti artikler som handler om møter med folk som har levd på norsk, finsk, svensk eller russisk side av elvene på Nordkalotten og Kola. Gjennom møter med enkeltmennesker forteller forfatteren om historia og kulturene i grenseområdene. Bestillingskjema finner du nederst på denne sida.

Pris 280, kr + porto
NÅ HALV PRIS kr 140,-  

Sakprosa, 160 sider
Innbundet, 17,5 cm x 24,5 cm

Nordkalottforlaget 2013 
ISBN   978-82-7380-191-3


Hans Kr. Eriksen
«Barnet og krigen» 

2BarnetogKrigen
Prosalyrisk skildring av siste del av krigen og første del av freden i nord, slik et barn opplevde det. «Barn e taperan i alle kriga og krig synes aldri å ta slutt» skriver forfatteren i forordet til denne utgaven.

Pris 70,- kr + porto
(nedsatt fra 190 kr)
Prosalyrisk roman, 160 sider
Innbundet, 13,5 cm x 22 cm

2. utgave, Nordkalottforlaget, 2003 (Tiden Norsk Forlag 1983)
ISBN 978-82-7380-185-3


Hans Kr. Eriksen
«De kuer oss aldri! Jørgund Sivertsen og partisanene. En kvinnesaga om krig og tortur, smerter sorg og lidelse»

3DeKuerOssAldriNETT
Om kvinner og spionasje i Finnmark under 2. verdenskrig. Jørgund Sivertsen mistet nesten alt et menneske kan miste under krigen, men hun berget humøret. De kuer oss aldri! ble et motto for henne.

PRIS: 70,- kr + porto
Hans Kr. Eriksen 
Innbundet, 123 sider
Nordkalottforlaget 1993
ISBN  978-82-7380-168-3


Hans Kr. Eriksen
«På mjuke skinnsko gjennom historia»

6PåMjukeSkinnskoNETT
Forfatteren Hans Kristian Eriksen skriver om skoltesamene i Neiden og samene i Kaperdalen på Senja. Boka er et resultat av mer enn 30 års kontakt med nordkalott-mennesker. Her møter vi også forfatteren som dyktig natur- og dokumentarforfatter.

PRIS: 70,- kr + porto
Hans Kr. Eriksen 
Innbundet, 156 sider
Nordkalottforlaget 1989
ISBN 978-82-7380-154-3


Rimelig restsalg av «Nordnorsk Dikting»

NordnorskDikting1-2-3
Eventyr, fortellinger, dikt og bilder fra Nord-Norge og Nordkalotten. Dette verket i tre bind kom ut i perioden 1983-1989. Et praktverk med litteratur beregna for barn og voksne. Gode opplesningsbøker, med mange illustrasjoner, eventyr, sagn, fortellinger og dikt fra hele Nordkalotten. Til sammen nesten 700 sider, solid innbinding. Red.: Hans Kr. Eriksen mfl.

Rimelig restsalg, kr 50,- pr bind.
Kjøp alle tre og få et gratis!
Samlet pris: 100,- kr + porto


Eivind Bråstad Jensen
«Fra fornorskningspolitikk mot kulturelt mangfold»

4FornorskningspolitikkNETT
Møtet mellom folk av norsk, samisk og finsk avstamming har på forskjellig vis satt sitt preg på liv og virke i mange nordnorske miljøer. I innledninga til boka (som først kom ut i 1991) skriver forfatteren: «Det kulturelle presset som samekulturen og kvenkulturen har vært utsatt for, har ikke bare bidratt til en omfattende fornorskningsprosess. Det har også ført til at en betydelig del av den nordnorske befolkninga helt eller delvis har fått fjernet forbindelseslinjene til sine etniske røtter.»

PRIS: 95,- kr + porto (Nedsatt fra kr 195,-)
Eivind Bråstad Jensen
Heftet, 117 sider
Nordkalottforlaget 2002 (3. opplag)
ISBN 978-82-7380-158-6


Kristian Kristiansen
«Hvem skal havren binde»

7HvemSkalHavrenBinde
Roman av forfatteren Kristian Kristiansen. Handlinga foregår på Senja på 1800-tallet. Handlinga tar for seg et nordnorsk husmanns-opprør, og vi følger et fattig folkeferd, ledet av husmannen Gammel-Mattias, i kampen mot det bestående – i dette tilfellet representert ved prosten Birketvedt på Løkø (virkelighetens Tranøy på Senja).

PRIS: 60,- kr + porto 
Kristian Kristiansen
Innbundet, 288 sider
Nordnorsk Magasins Forlag 1981 (Aschehoug 1940)
ISBN 978-82-90352-03-2


Kjølnesvisa

8KjølnesvisaNETT
Ei folkevise fra nordnorsk middelalder, en ballade nedtegnet på 1600-tallet av amtmann Han Hansen Lillienskiold i Finnmark. Gjendikta til nordnorsk dialekt av forfatteren Idar Kristiansen. Kjølnesvisa er ei av de først nedskrevne folkevisene i landet. Visa er illustrert av den kjente nordnorske kunstneren Karl Erik Harr.

PRIS: 60,- kr + porto 
Folkevise
Heftet, 54 sider
Nordnorsk Magasin AS 1980 
ISBN 978-82-90352-02-06


Steinar Wikan
«
Grensebygda Neiden»

Neiden
Møte mellom folkegrupper og kampen om  ressursene. Gjennom historia har Neiden i Sør-Varanger alltid vært ei grensebygd. Boka gir innblikk i ei variert flerkulturell historie som er ukjent for mange. Dette er ikke bare lokalhistorie, men rikshistorie.

PRIS: 150,- kr + porto  (nedsatt fra 300)
Steinar Wikan
Innbundet, 473 sider
Nordkalottforlaget og Sør- Varanger museums forlag 1995  
ISBN 978-82-7380-176-4


Oppdatert i mars 2019


Bestill fra oss:

 

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s