Nordkalottforlaget Utgivelser 2012-2018

Bestill bøker fra oss! Porto kommer i tillegg. Vi sender faktura. Ingen ekspedisjonsgebyr.

Bestillingskjema finner du nede på denne sida. Du kan også sende e-post til karin(krøllalfa)nordnorsk-magasin.no eller ringe 778 54 610. De fleste av bøkene våre distribueres i tillegg igjennom SentralDistribusjon, og kan kjøpes i bokhandel.


Helge Stangnes
«Samla dikt»                                   NYTT OPPLAG!

Helge Stangnes "Samla dikt".
Helge Stangnes debuterte med diktsamlinga «Lys langs en fjord» i 1992, og har seinere gitt ut «Landet og lyset» (1996), «Frø i vind» (2003) og «Vintersang» (2011). Visene og dikta hans er blitt svært populære.  De fire diktsamlingene har solgt til sammen 33 000 eksemplar, og er nå utsolgte. Denne boka, «Samla dikt», rommer alle dikta hans. Bestillingskjema finner du nederst på denne sida.

Pris 395,- kr + porto
Dikt, 272 sider
Innbundet, 15,5 cm x 21,5 cm

Nordkalottforlaget 2015, 2016 og 2018
ISBN 978-82-7380-193-7


Naturvernforbundet i Troms
«Naturarven i nord i 100 år»

Naturarven i nord i 100 år

Naturvernforbundet i Troms er landet nest eldste natur- og miljøorganisasjon. 100-års-jubileumsboka fra laget har et mangfold av innfallsvinkler: Om verdier og forvaltning, fugl og fisk, landskap og historie, fjorder og innland, fortidas villreinfangst, vindkraft og energipolitikk. Bestillingskjema finner du nederst på denne sida.

(Pris: 299,- kr) + porto
NÅ HALV PRIS kr 149,- 

Redaktør: Ragnhild Sandøy
Heftet, 164 sider
Nordkalottforlaget 2015
ISBN 978-82-7380-195-1


Eivind Bråstad Jensen
«Tromsøseminarister i møte med en flerkulturell landsdel»

Tromsøseminarister i møte med en flerkulturell landsdel, Nordkalottforlaget 2015.
Boka «Tromsøseminarister i møte med en flerkulturell landsdel» handler om skoleverkets og enkeltpersoners roller i fornorskningprosessen lengst nordøst i Norge mot slutten av 1800-tallet. Etter at misjonering og opplysningsarbeid blant samer og kvener i hovedsak hadde foregått på deres egne språk, skulle Norge fra siste halvdel av 1800-tallet satse store ressurser på skoleverket som et hovedinstrument i et høyt prioritert fornorskningsarbeid blant samer og kvener. Bestillingskjema finner du nederst på denne sida.

(Pris 339,- kr) + porto
NÅ HALV PRIS kr 169,-
Sakprosa, 271 sider
Mjuk perm, 17 cm x 24 cm

Nordkalottforlaget 2015
ISBN 978-82-7380-194-4


Eli Johanne Ellingsve
«
1000 ord i nord»


Ordboka «1000 ord i nord»  inneheld meir enn 1000 ord frå dialektane i Nord-Noreg. Orda er døme på det som særmerkjer talemålet i nord i høve til tale­målet i sør, gjennom form eller innhald. Her finn ein opplysning om innhald, uttale, utbreiing og opphav. Orda er funne i lokale ordsamlingar, samla inn av heimelsfolk i Nord-Noreg, eller henta frå samlingane til Norsk Ordbok. Boka er illustrert med foto og humoristiske teikningar! Bestillingskjema finn du nedst på denne sida.

Pris 259,- kr + porto (straks utsolgt!)
Ordbok/sakprosa, 146 sider
Innbundet, 17,5 cm x 22,5 cm

Nordkalottforlaget 2012
ISBN  978-82-73-80189-0


Olav Beddari
«
Folk ved elvene»

Boka «Folk ved elvene» inneholder ti artikler som handler om møter med folk som har levd på norsk, finsk, svensk eller russisk side av elvene på Nordkalotten og Kola. Gjennom møter med enkeltmennesker forteller forfatteren om historia og kulturene i grenseområdene. Bestillingskjema finner du nederst på denne sida.

Pris 280, kr + porto
NÅ HALV PRIS kr 140,-  

Sakprosa, 160 sider
Innbundet, 17,5 cm x 24,5 cm

Nordkalottforlaget 2013 
ISBN   978-82-7380-191-3


Sida er oppdatert i august 2018


Eldre bøker som kan bestilles fra forlaget finner du her


Bestill fra Bokbua