Eldre utgivelser

Bestill bøker fra oss! Porto kommer i tillegg. Vi sender faktura. Ingen ekspedisjonsgebyr.

Bestillingskjema finner du nede på denne sida.

Du kan også sende e-post til karin(krøllalfa)nordnorsk-magasin.no eller ringe 778 54 610.

De fleste av bøkene våre distribueres i tillegg igjennom SentralDistribusjon, og kan kjøpes i bokhandel.


Hans Kr. Eriksen
«Barnet og krigen» 

2BarnetogKrigen
Prosalyrisk skildring av siste del av krigen og første del av freden i nord, slik et barn opplevde det. «Barn e taperan i alle kriga og krig synes aldri å ta slutt» skriver forfatteren i forordet til denne utgaven.

Pris 70,- kr + porto
(nedsatt fra 190 kr)
Prosalyrisk roman, 160 sider
Innbundet, 13,5 cm x 22 cm

2. utgave, Nordkalottforlaget, 2003 (Tiden Norsk Forlag 1983)
ISBN 978-82-7380-185-3


Hans Kr. Eriksen
«De kuer oss aldri! Jørgund Sivertsen og partisanene. En kvinnesaga om krig og tortur, smerter sorg og lidelse»

3DeKuerOssAldriNETT
Om kvinner og spionasje i Finnmark under 2. verdenskrig. Jørgund Sivertsen mistet nesten alt et menneske kan miste under krigen, men hun berget humøret. De kuer oss aldri! ble et motto for henne.

PRIS: 70,- kr + porto
Hans Kr. Eriksen 
Innbundet, 123 sider
Nordkalottforlaget 1993
ISBN  978-82-7380-168-3


Hans Kr. Eriksen
«På mjuke skinnsko gjennom historia»

6PåMjukeSkinnskoNETT
Forfatteren Hans Kristian Eriksen skriver om skoltesamene i Neiden og samene i Kaperdalen på Senja. Boka er et resultat av mer enn 30 års kontakt med nordkalott-mennesker. Her møter vi også forfatteren som dyktig natur- og dokumentarforfatter.

PRIS: 70,- kr + porto
Hans Kr. Eriksen 
Innbundet, 156 sider
Nordkalottforlaget 1989
ISBN 978-82-7380-154-3


Rimelig restsalg av «Nordnorsk Dikting»

NordnorskDikting1-2-3
Eventyr, fortellinger, dikt og bilder fra Nord-Norge og Nordkalotten. Dette verket i tre bind kom ut i perioden 1983-1989. Et praktverk med litteratur beregna for barn og voksne. Gode opplesningsbøker, med mange illustrasjoner, eventyr, sagn, fortellinger og dikt fra hele Nordkalotten. Til sammen nesten 700 sider, solid innbinding. Red.: Hans Kr. Eriksen mfl.

Rimelig restsalg, kr 50,- pr bind.
Kjøp alle tre og få et gratis!
Samlet pris: 100,- kr + porto


Eivind Bråstad Jensen
«Fra fornorskningspolitikk mot kulturelt mangfold»

4FornorskningspolitikkNETT
Møtet mellom folk av norsk, samisk og finsk avstamming har på forskjellig vis satt sitt preg på liv og virke i mange nordnorske miljøer. I innledninga til boka (som først kom ut i 1991) skriver forfatteren: «Det kulturelle presset som samekulturen og kvenkulturen har vært utsatt for, har ikke bare bidratt til en omfattende fornorskningsprosess. Det har også ført til at en betydelig del av den nordnorske befolkninga helt eller delvis har fått fjernet forbindelseslinjene til sine etniske røtter.»

PRIS: 95,- kr + porto (Nedsatt fra kr 195,-)
Eivind Bråstad Jensen
Heftet, 117 sider
Nordkalottforlaget 2002 (3. opplag)
ISBN 978-82-7380-158-6


Kristian Kristiansen
«Hvem skal havren binde»

7HvemSkalHavrenBinde
Roman av forfatteren Kristian Kristiansen. Handlinga foregår på Senja på 1800-tallet. Handlinga tar for seg et nordnorsk husmanns-opprør, og vi følger et fattig folkeferd, ledet av husmannen Gammel-Mattias, i kampen mot det bestående – i dette tilfellet representert ved prosten Birketvedt på Løkø (virkelighetens Tranøy på Senja).

PRIS: 60,- kr + porto 
Kristian Kristiansen
Innbundet, 288 sider
Nordnorsk Magasins Forlag 1981 (Aschehoug 1940)
ISBN 978-82-90352-03-2


Kjølnesvisa

8KjølnesvisaNETT
Ei folkevise fra nordnorsk middelalder, en ballade nedtegnet på 1600-tallet av amtmann Han Hansen Lillienskiold i Finnmark. Gjendikta til nordnorsk dialekt av forfatteren Idar Kristiansen. Kjølnesvisa er ei av de først nedskrevne folkevisene i landet. Visa er illustrert av den kjente nordnorske kunstneren Karl Erik Harr.

PRIS: 60,- kr + porto 
Folkevise
Heftet, 54 sider
Nordnorsk Magasin AS 1980 
ISBN 978-82-90352-02-06


Steinar Wikan
«
Grensebygda Neiden»

Neiden
Møte mellom folkegrupper og kampen om  ressursene. Gjennom historia har Neiden i Sør-Varanger alltid vært ei grensebygd. Boka gir innblikk i ei variert flerkulturell historie som er ukjent for mange. Dette er ikke bare lokalhistorie, men rikshistorie.

PRIS: 150,- kr + porto  (nedsatt fra 300)
Steinar Wikan
Innbundet, 473 sider
Nordkalottforlaget og Sør- Varanger museums forlag 1995  
ISBN 978-82-7380-176-4


Nyere bøker fra Nordkalottforlaget finner du her


Bestill fra Bokbua